Bireysel ve Sosyal Gelişim (Kulüpler)

SAYFAYI
YAZDIR

Bilgikent Okulları olarak, her öğrencinin sosyal başarı kazanacağı, kendini ifade edebileceği bir yeteneğinin olduğunun bilincindeyiz.

Kulüp faaliyetlerimiz;

  • Bedensel, zihinsel, kültürel gelişime katkıda bulunur,
  • Sosyalleşmeyi hızlandırır,
  • Özgüven geliştirir,
  • Psikomotor gelişime katkıda bulunur,
  • Bilgi çağına uyumu sağlar,
  • Plânlı çalışma alışkanlığı kazandırır,
  • Zamanı etkin ve verimli kullanabilme yeteneği geliştirir,
  • Bireyin kendini ‘’Mutlu ve Değerli’’ hissetmesini sağlar.

Öğrencilerimizin farklı alanlardaki yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için öğretim programları ile ilişkilendirilmiş, öğrencilerimizin bütüncül gelişimine katkı sağlayacak ilgi ve yeteneklerine göre “Sanat, Kültür, Dil, Bilim, Spor” alanlarında kulüpler oluşturduk.

DANS VE GÖSTERİ KULÜBÜ

Öğrencilerimizde ritmik ve melodik hafızayı güçlendirirken vücut ve zihin gelişimine katkıda bulunmak dansı sevdirmek amaçlanır.

Dansa yatkın fiziksel yapıya sahip olan 5, 6. ve 7. sınıf öğrencileri arasından seçilecektir.

KORO VE ORFF KULÜBÜ

Koro ve Orff çalışmalarında amaç, öğrencilerin koro edebiyatı ile çok sesli müzik tekniklerini öğrenmelerini sağlamak, ritim duygusunu geliştirerek orff çalgıları yardımıyla müziksel yeteneklerini artırmak, belirli gün ve haftalarda bu çalışmaları sergilemektir

VOICE OF BİLGİKENT

Öğrencilerimizin beraber şarkı söyleme yeteneklerini geliştirmek için, farklı kültürlerden oluşan yerli ve yabancı parçalardan oluşan bir repertuar ile okul içi organizasyonlarda rol alır. Okul korosu öğretim yılı başında yapılan seçmeler sonucunda oluşturulmaktadır. Okul içi her türlü tören ve gösteride görev alan koromuz, tek sesli ve çok sesli repertuarı ile okullar arası yarışmalarda okulumuzu temsil edecektir.

RESİM KULÜBÜ

Resim kulübü; görüş, seziş ve buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir. Öğrenci her çeşit boya ile güzel resimler yapıp sergiler. Hayallerini tuvale aktarır. Çeşitli yarışmalara, etkinliklere ve sergilere katılıp kendisini ifade etme imkânına sahip olur.

BİLGİKENT ORKESTRASI

Öğrencilerimizde toplu ve uyumlu çalışma bilincini oluşturarak bireysel yeteneğin gelişmesine katkıda bulunmak. Teorik bilginin uygulamada örneklerini sergilemek.

5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinden en az bir enstrüman çalanlar arasından seçilecektir.

YARATICI ELLER KULÜBÜ

Öğrencilerimizin farklı teknik ve malzemeler kullanarak el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirirken aynı zamanda sanatsal yorumlayabilme becerileri kazanmaları hedeflenmektedir. Temel eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz yıl boyu gerçekleştirecekleri çalışmaları ve ortaya çıkaracakları ürünleri sergileyeceklerdir.

SPOR KULÜBÜ

Öğrencilerimizde teknik, taktik, beceri, takım halinde çalışma, kazanma, kaybetme, sevgiyle oynama gibi becerileri kazandırmaktır.

Basketbol, voleybol, futbol, yüzme sporlarını seven ve ilgi duyan 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinden seçilecektir.

YARATICILIK (DESTINATION/IMAGINATION) KULÜBÜ

Öğrencilerimiz günlük hayatımızda basitten karmaşığa doğru durumlarda çözüm üretmeyi kavrar. Yaratıcı düşüncenin yolları sezdirilir ve öğrenci yaratıcı düşünceyi bir hayat tarzı olarak benimser.

6. ve 7. Sınıf öğrencileri içinden yaratıcı düşünceye yatkın olanlar seçilecektir.

AKIL OYUNLARI KULÜBÜ

Öğrencilerimizin zekâ gelişimi, etkili düşünme ve hafıza teknikleri konularında kendilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Her türlü zekâ sorusu ve bulmacanın inceleneceği kulübümüzde bulmaca çözmekten hoşlanan öğrencilerimizle okul takımı oluşturulur, açılan yarışmalara dahil olunur.

EPIC SCIENCE KULÜBÜ

5 ve 6. sınıf öğrencilerimizin bilimsel süreç ışığında deney, gözlem yöntemiyle yaparak ve yaşayarak öğrenecekleri metotları günlük hayatta da kullanarak içselleştirmeleri hedeflenmektedir. Gerçekleşecek olan deney ve çalışmalar ile öğrenciler şaşırtıcı, eğlendirici ve aynı zamanda eğitici deneyler yaparken yaşadıkları çevreyle ve olaylarla ilgili gerçekleri keşfediyor. Günlük hayattaki temel malzemelerle güvenli ve basit deneyler gerçekleştiren öğrenciler yılsonunda bu eğlenceli deneyleri Bilim Şenliği etkinliklerinde arkadaşlarıyla ve velileriyle paylaşıyor.

MATEMATİK OYUNLARI KULÜBÜ

Öğrencilerimizin problem çözme becerilerini geliştirerek zihinsel aktiviteler yapmak ve matematiğin sanatla, bilimle, doğayla ilişkisini kavratmak.

Sayısal zekâya sahip olan matematiği seven 6 ve 7. sınıf öğrencileri arasından seçilecektir.

SATRANÇ KULÜBÜ

Planlı hareket etmek, fikir ve stratejiyi geliştirmek, geleceği öngörmek ve düşündüğünü uygulamaya geçirmek gibi becerileri geliştirir. Hafıza ve beynin matematiksel yönünü geliştirir. Sabrı ve sakin düşünmeyi, objektif bakış açısını geliştirir.

Satranç bir oyun olmasının ötesinde bir zihin sporudur. Bu oyunu erkek – kız, yaşlı-genç herkes, her mekânda rahatça oynayabilir. Satranç Kulübü, öğrencilerimizin bu zevkli zihin sporuna ilgi duymalarını sağlamayı amaçlar.

Satranç bilen ve ona ilgi duyan öğrenciler arasından seçilecektir.

KODLAMA KULÜBÜ

Kodlama Kulübü öğrencileri çeşitli yazılımlarla programlar oluşturarak hem eğlenirler hem de kodlamayı öğrenirler.

TİYATRO KULÜBÜ

Öğrencilerimizin tiyatro sayesinde sosyalleşmelerine katkıda bulunup ortak iş yürütme bilinci aşılamaktır.

5, 6, 7. sınıf öğrencileri arasından rol yapma ve ezber yeteneği taşıyan disiplinli çalışabilen öğrenciler arasından seçilecektir.

YEŞİL ADIMLAR ECO-SCHOOL ÇEVRE KULÜBÜ

Sürdürülebilir bir dünya için Eko-Okul öğrencileri tarafından çevreye duyarlı, dikkat çekici ve bilgilendirici etkinlikler yapılır. Okulumuzda uygulanan Eko-Okullar Programı ile öğrencilerimize çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

SOSYAL SORUMLULUK KULÜBÜ

Öğrencilerimiz, birey olmaktan kaynaklanan sorumluluk bilincini geliştirmek ve hümanist bir duyarlılık kazandırmak amacıyla çeşitli projeler geliştirmektedir. Uygulamalar sırasında planlı çalışmanın, çalışma basamaklarını doğru oluşturmanın önemini kavrıyor, aynı zamanda, gönüllü birliktelikten doğan gücün farkına varıyoruz.

Sorumluluk sahibi olan ve planlı çalışan 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri arasından seçilecektir.

ZAMAN YOLCULARI KULÜBÜ

Sosyal Bilgilerin bir parçası olan tarihi konuları dinlemeyi, araştırmayı ilke edinmiş öğrencilerin katılımıyla bir ekip oluşturularak çalışmalar yapılır. Öğrencilerimiz, geçmişe yolculuk içerisinde kendilerini bularak keyifli zamanlar geçireceklerdir. Kulüp çalışmaları kapsamında, tarihi olaylar konu alınarak bu olaylar ile ilgili gezi çalışmaları, dergi oluşturma çalışmaları, drama çalışmaları, pano çalışmaları ile kendi ilgi ve yeteneklerini geliştirme fırsatını bulacaklardır.

5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri arasından seçilecektir.

ORGANİK YAŞAM KULÜBÜ

Öğrenciler atık malzemelerden saksı ve bahçe süsü yaparlar, sebze ve meyve yetiştirirler. Atık pil ve atık yağ toplama gibi kampanyalar düzenler. Yılın belli dönemlerinde Organik Ürün Pazarı kurma faaliyetlerini yürütürler.

ENGLISH DRAMA/ROLEPLAY KULÜBÜ

Öğrenci İngilizceyi sınıf içindeki etkinliklerin dışında da kavrar. İngilizceyi daha aktif bir şekilde öğrenirken tiyatro sevgisini de pekiştirmiş olur.

6. ve 7. sınıf öğrencileri içinden İngilizce ve tiyatroya yatkın olanlar seçilecektir.

ENGLISH FUNNY PLAYS KULÜBÜ

Kulüpte öğrencilerimiz kendileri oyunlar düşünüp tasarlar ve okul öğrencilerine tanıtır. Öğrenciler bir konu seçip konuyla ilgili oyun geliştirebilir. Kulüp etkinlikleri öğrencinin hem yaratıcılığını hem de İngilizce hâkimiyetini geliştirmeye yöneliktir.

ENGLISH NEWS KULÜBÜ

Okulumuzdaki faaliyetler belirli aralıklarla İngilizce okul gazetesi şeklinde derlenir, broşürler hazırlanır ve sosyal medya paylaşımı için İngilizce içerik oluşturulur.

ALMANCA KULÜBÜ

İngilizce dışında dünyada kendini kanıtlamış olan Almanca dilini öğretmek için açılan bir kulüptür. Almanca kulübünde, öğrencilerin gündelik hayatta iletişim kurabilecekleri düzeyde Almanca öğretilir. Kulüp dersinde öğrenciler Alman kültürünü ve dilini daha yakından öğrenme fırsatı bulurlar.

YARATICI YAZI KULÜBÜ

Temel yazım ve kurmaca teknikleri hakkında bilgi düzeyi yükseltilen kulüpte Edebiyat yapıtlarının nasıl üretildiği konusunda bilgiler aktarılır. Edebiyatın insan yaratıcılığı ile ilişkisi tartışılır. Öğrencilerin kendi kurmaca metinlerini yazarken, yaratıcılıklarını daha iyi ortaya koyabilmeleri amaçlanır.

Bilgikent Okulları’nda eğitim yaklaşımı, öğrencilerin özgün düşünme ve akılcı karar verme becerilerini geliştirmeye yöneliktir.

BİZ SİZİ ARAYALIM

BİZ SİZİ ARAYALIM

Lütfen formu doldurun. Yetkili personelimiz en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.