Rehberlik Gelişim Servisi

SAYFAYI
YAZDIR

REHBERLİK GELİŞİM SERVİSİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizli güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi için sistematik olarak (okul-aile iş birliği) ve profesyonelce sürdürülen psikolojik yardım hizmetidir. Bu amaçtan yola çıkarak Bilgikent Anadolu Lisesi Rehberlik birimi okul yaşamı boyunca öğrenci-aile-okul zincirinde yapıcı iletişim köprüsü oluşturmakta öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunmakta, onları birey olarak hayata hazırlayacak, sosyal-duygusal-bilişsel davranışsal tüm gelişim alanlarında destekleyecek çalışmalar yapmaktadır.

BİLGİKENT ANADOLU LİSESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Görüşmeler
Grup Görüşmeleri
Veli Görüşmeleri
Seminerler
Sınıf İçi Rehberlik Çalışmaları

Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak, öğrencilerin başarılarının takibini yapmak ve değerlendirmek amacıyla her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirir. Etkinliklerde ‘Zaman Yönetimi’, ‘Verimli Ders Çalışma Teknikleri’, ‘Sınava Etkili Hazırlanma’ ,’Plan Yapma ve Uygulama’ ,’Öğrenmeye Güdülenme’, ‘Öğrenme Engelini Aşma’ ve mesleki rehberlik kapsamında çalışmalar yapmaktadır.

UYGULANAN TEST VE ENVANTERLER

 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Bier Cümle Tamamlama Testi
 • Çalışma  Davranışlarını Değerlendirme Anketi
 • Burdan Dikkat Testi
 • Sürekli Kaygı Ölçeği
 • Mesleki Eğitim Belirleme Anketi
 • Benlik Tasarımı Envanteri
 • Mesleki Yönelim Envanteri
 • Kime Göre Ben Neyim Anketi
 • Kendini Değerlendirme Anketi
 • Problem Tarama Anketi
 • Sosyometri Çalışması
 • Öğrenme Stilleri Envanteri
 • Sosyal Uyum Ölçeği
 • Stres Düzeyi Ölçeği
 • Holland Mesleki Tercih Envanteri
 • Kimdir Bu?

Bilgikent Okulları’nda eğitim yaklaşımı, öğrencilerin özgün düşünme ve akılcı karar verme becerilerini geliştirmeye yöneliktir.

BİZ SİZİ ARAYALIM

BİZ SİZİ ARAYALIM

Lütfen formu doldurun. Yetkili personelimiz en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.