Okul Kuralları

SAYFAYI
YAZDIR

BİLGİKENT OKULLARI KURALLARI

Bayrak Töreni:

 • Her öğrenci kendisine, topluma ve ülkesine saygı nedeniyle bayrak törenlerinde hazır bulunmakla yükümlüdür. Törene geç kalınmamalıdır.
 • Cuma günleri son ders çıkışında, öğrenciler doğruca tören alanına giderler. Öğretmenleri eşliğinde sıraya girerler.
 • Tören alanında öğrenciler, kendi şubelerinin bulunduğu bölümlerde, uyarılmayı beklemeden, sessizce ve en kısa süre içinde, beden eğitimi dersinde belirlenen şekilde sıralanırlar.
 • Öğrenciler törenler sırasında, başkalarıyla konuşmak, gezinmek, yemek içmek gibi davranışlarda kesinlikle bulunmazlar.
 • Tören sırasında sırtta, omuzda çanta taşınmaz.
 • Öğrenciler törene katılırken okul kıyafetlerinin düzgün olmasına dikkat etmelidirler.
 • İstiklal marşımızı okurken milli duygularımızı, birlik beraberliğimiz ve bunlardan duyduğumuz gururu tüm dünyaya haykırdığımız unutulmamalıdır. Ancak bu şekilde bayrak törenlerimiz ulusal duygularımızın tazelendiği anlar olarak amacına ulaşır.


Sınıflar:

 • Öğrencilerimiz derslere vaktinde gelmelidir.
 • Ders saati başlangıcında öğrenci öğretmenini, ders materyalleri hazır olarak beklemelidir.
 • Ders içinde söz alma kurallarına uyulmalı ve başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşulmamalı, öğrenme ortamını olumsuz etkileyecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
 • Her öğrenci sınıf ve sırasının temizliğinden kendi sorumludur.
 • Tüm dersleri için gerekli malzemeyi yanında veya dolabında bulundurmalıdır.
 • Öğretmenleri tarafından verilen ödev ve görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmalıdır.
 • Akıllı tahtalarımız sadece ders esnasında ve öğretmenler eşliğinde kullanılır.
 • Sınıfa yiyecek-içecek maddesi getirmemeli, ders esnasında bunları tüketmemelidir.
 • İzin almadan sınıftan çıkmamalıdır (sadece acil durumlarda öğretmeninin izniyle sınıftan çıkılabilir)
 • Okula getirilmesi uygun olmayan eşyalar (MP çalar, cep telefonu, kamera, ihtiyaç fazlası para, kesici aletler, sakız, takı, şaka malzemesi, gibi) getirilmemelidir.


Teneffüsler:

 • Oyun alanlarının ve açık spor tesislerinin kullanımı ile ilgili olarak nöbetçi öğretmenin yönlendirilmelerine uyulmalıdır.
 • Öğrenciler okul bahçesini, koridorları, sınıfları ve kantini temiz tutmalıdır.
 • Okul bahçesinde oynamak her öğrencinin hakkıdır. Bahçe sınırları içinde her öğrenci davranışlarına dikkat etmeli, bir diğerine saygılı davranmalı ve onun haklarını korumalıdır.
 • Koridorlarda koşulmamalı, yüksek sesle konuşulmamalı, bağırılmamalı, yiyecek ve içecekle dolaşılmamalıdır.
 • Ortak alanlardaki alet ve eşyaları (panolar, banklar, oyun parkı) amacına uygun şekilde kullanılmalıdır.
 • İdare ve öğretmen odalarına izin almadan girilmemelidir.
 • Merdivenlerden sağdan inip çıkılmalıdır.


Yemekhane:

 • Öğrenciler yemekten önce ve sonra ellerini yıkamakla sorumludurlar.
 • Öğrenciler yemekhaneye gidiş ve gelişlerde sessizliği korurlar.
 • Yemekhaneye belirlenen sıraya göre, öğretmenleri eşliğinde gelirler.
 • 1. ve 4. Sınıflar öğretmenleri eşliğinde kendilerine ayrılan alanlarda yemeklerini yer.
 •  Yemek yerken görgü kurallarına uyarlar, gereksiz konuşmalardan kaçınırlar.
 • Yemeğini bitirdikten sonra sandalyesini düzeltir, servis tepsisini görevlilerin belirlediği yere bırakır.
 • Yemekhanede görevli Müdür Yardımcılarının ve öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar.


Kantin:

 • Öğrencilere dersler başlamadan önce ve uzun teneffüslerde, yiyecek ve içecek alma olanağı sağlar. Kantinden alışveriş yaparken küçüklere öncelik tanınmalı ve sıraya girilmelidir. Okul içinde yiyecek ve içecekle dolaşılmamalıdır. Su dışında sınıflara yiyecek içecek götürülmemelidir. Ders zili çalmadan önce alış veriş bitmelidir.


Spor Salonu ve Açık Spor Tesisleri:

 • Öğrenci spor salonu ve açık spor tesislerine öğretmeni ile birlikte girer.
 • Spor salonu ve açık spor tesislerinde bulunan malzemeler izinsiz kullanılmaz, salon ve tesislerin dışına çıkarılmaz. Spor salonundaki malzemeleri kullanıldıktan sonra düzenli bir şekilde yerlerine konulur. 
 • Beden eğitimi dersinin olduğu günlerde spor kıyafetlerini eksiksiz getirir. (1-4. Sınıflar: Sabahtan giyerek gelebilirler)
 • Öğrenci ders/etkinliğe okul tarafından belirlenmiş olan  sportif giysi ve etkinliğe uygun ayakkabı ile katılır.
 • Spor salonları, açık spor tesisleri ve soyunma odaları, dolaplarının temiz ve düzenli kullanımından öğrenciler sorumludur.


Havuz:

 • Duş almadan havuza girilmemelidir.
 • Vücutta deri enfeksiyonu, açık yara veya kesikler varsa havuz kullanılmamalıdır.
 • Havuza havlusuz gelinmemeli, bonesiz girilmemelidir.
 • Havuz çevresinde koşulmamalı, çevredekileri rahatsız edecek şekilde davranmamalıdır.
 • Havuza yabancı cisim atılmamalıdır.
 • Yüzme öğretmenlerinin ve havuz görevlisinin uyarılarına mutlaka uyulmalıdır.


Konferans Salonu:

 • Konferans salonuna öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde ve kendilerine ayrılan bölümlerde hep birlikte oturmalıdırlar.
 • Konferans salonuna yiyecek ve içecek ile girilmemelidir.
 • Konferans salonundaki gösteriler sırasında öğrenciler herhangi bir rahatsızlık nedeni dışında dışarı çıkmamalıdır.
 • Etkinlik sessiz bir şekilde izlenir, görgü kuralları çerçevesinde ve izin alarak soru sorulur.


Tuvaletler: 

 • Tuvalet malzemeleri amacına uygun olarak kullanılmalıdır. Tuvaletlerin temiz kullanımı hepimizin sorumluluğundadır. Kullanıcı tuvaleti nasıl bulmak istiyorsa o şekilde bırakmakla yükümlüdür. Tuvaletlerden çıkarken muslukların ve ışıkların kapalı olup olmadığı kontrol edilmeli, gereksiz enerji harcanmamalıdır.

Duş:

 • Suya ilk giriş anında vücudumuzun maruz kaldığı ani ısı değişimine daha kolay adapte olmak için ılık suyla duş alınmalıdır.
 • Duşu kullanmakta olan arkadaşlarınızı rahatsız etmemek için yüksek sesle konuşmamalıyız.
 • Sizden sonra arkadaşlarınızın da duşu kullanacağını unutmayarak duşta uzun süre kalmamalıyız.
 • Duşlarda şakalaşmamalı suyu uygun miktarda kullanmalıyız.
 • Havuz günü yanınızda mayo, bone, havlu ve şampuanınızı getirmelisiniz.


Okul Servisi Kuralları:

 • Servis kullanan öğrenciler sabah servisinde kendilerine bildirilen saatte servise bineceği noktada hazır olmakla yükümlüdürler. Sabah ve akşam servislerine geç kalan öğrenciler, diğer öğrencilerin de geç kalmalarına neden olmamak için, beklenmezler. Geç kalan öğrencilerin evden Okula ya da Okuldan eve ulaşımları velileri tarafından sağlanır.
 • Araç seyir halindeyken ayağa kalkmamalı, emniyet kemeri takılmalıdır.
 • Araç içerisinde yüksek sesle konuşulmamalı ve gürültü yapılmamalıdır.
 • Araç içerisinde de toplu ortamlardaki görgü kurallarına özen göstermeli ve her durumda servis görevlisinin uyarılarına uyulmalıdır.
 • Servis araçları güzergâh boyunca her ne nedenle olursa olsun, kayıtlı öğrenci dışında yolcu indirip, bindiremez. 
 • Yazılı veli izin belgesi olmadan öğrencilerin servis değişikliği yapmasına ya da bir başka araçla Okuldan ayrılmasına kesinlikle izin verilmez.
 • Herhangi bir sorun olduğunda, öğrenciler sürücü veya servis hostesi ile tartışmaya girmezler. Durumu ilgili Müdür Yardımcılarına iletirler.
 • Öğrenciler araçlara kasten veya kaza ile verdikleri zararları öderler.
 • Sürücüler veli izni ve Okul Yönetiminin onayı olmaksızın öğrencileri inmeleri gereken noktalar dışında herhangi bir yerde bırakamazlar.


Revir Kuralları:

 • Sağlık Odası okulumuzda ikinci katta bulunmaktadır.
 • Sağlık odasına gidecek öğrenci öğretmeninden izin alır. Müdür Yardımcısı tarafından imzalanan revir kâğıdı ile revire gider.
 • Tedavisi biten öğrenci, revir görevlisi tarafından imzalanmış revir kâğıdı ile ilgili Müdür Yardımcısına döner.
 • Revir kâğıdı ile derslik/sınıfına giderek,  yoklama kâğıdına iliştirilmek üzere öğretmenine teslim eder.
 • Velisi aranarak revirde tutulmasına ya da eve gönderilmesine birlikte karar verilir. Veli ile işbirliği içinde herhangi bir sağlık kurumuna gönderilebilir.
 • Acil bir durumda revire gidildiğinde, Müdür Yardımcısı revire öğrencinin yanına gider.
 • Okul revir görevlisi tarafından hastane ya da bir uzmana götürülmesi gerektiği belirtildiğinde Müdür Yardımcısı öğrenci velisini bilgilendirir
 • Okul dışında bir sağlık kurumuna yönlendirilmek zorunda kalınırsa,  önceden doldurulmuş sağlık formlarında ya da veli tarafından telefon konuşmasında belirtilen sağlık kurumuna götürülür.
 • Okul aracı ya da ambulans ile öğrenci nakli yapılmak durumunda kalındığında bir sağlık personeli öğrenci ile birlikte belirlenen hastaneye gider, öğrenciyi velisine teslim eder.
 • Çok acil bir durum varsa, ambulans ile en yakın hastaneye gönderilir ve aynı zamanda veli bilgilendirilir.
 • Kayıt esnasında velilerden çocuklarının sağlık bilgilerini içeren bir form doldurmaları istenir. Bu doldurulan formlarda bir bilgi değişikliği olduğunda velinin reviri bu konuda bilgilendirmesi öğrencinin sağlığı açısından çok önemlidir.
 • Öğrenciler Okula getirmek zorunda kaldıkları ilaçları yanlarında bulunduramazlar ve revire isimlerini yazarak teslim ederler.


Fen Laboratuarı:

 • Öğrenciler, laboratuvar dersi için derslikte öğretmenini bekler ve beraber sıra ile laboratuvara çıkılır.
 • Çalışmaya başlamadan önce deney föyü dikkatlice okunur ve yönergeler takip edilir.
 • Deney yaparken elbiselere dikkat edilir ve saçlar toplanır.
 • Laboratuvarlarda kesinlikle bir şey yenmez, içilmez.
 • Herhangi bir kaza olduğunda hemen öğretmene haber verilir.
 • Çalışma sona erdiğinde masalar temiz ve düzenli bırakılır.
 • Laboratuvarlardan her zaman öğretmenle beraber sıra ile çıkılır.


Bilgisayar Laboratuarı:

 • Bilgisayar laboratuvarları Bilişim Teknolojileri Öğretmeni bilgisi dâhilinde kullanılır.
 • Öğrenciler laboratuvarlarda sadece öğretmen gözetiminde çalışabilirler. İlköğretim Okulunda düzenli olarak bilgisayar laboratuvarlarını kullanan sınıflar için öğretmen tarafından oturma planları hazırlanır ve öğrenciler bu plana uygun şekilde otururlar  
 • Öğrenciler laboratuvarlardaki bilgisayarları kendi oturumlarıyla açmakla ve işleri bittiğinde oturumlarını kapatmakla sorumludurlar.
 • Öğrenciler laboratuvarda, öğretmenin izni olmadan, bilgisayarlara herhangi bir dosya, program vb. yükleyemezler veya bilgisayarlarından dosya, program silemezler.
 • Laboratuvarlardaki her türlü malzemenin korunmasından laboratuvarı kullanan öğretmen ve öğrenci sorumludur.
 • Öğrenciler laboratuvarlarda, ders sırasında kullandıkları bilgisayarı, öğretmene danışmadan değiştiremezler.
 • Laboratuvarlarda oyun oynanmaz. Laboratuvarların amaç dışı kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • Öğrenciler laboratuvarlarda yüksek sesle konuşarak arkadaşlarının rahatsız edemezler, sessiz ve düzenli çalışırlar.
 • Bilgisayar laboratuvarlarına kesinlikle yiyecek veya içecek ile girilmez.
 • Bilgisayarda herhangi bir arıza oluşması durumunda öğrenciler herhangi bir müdahalede bulunmadan öğretmene haber verirler.
 • Öğrenciler hiçbir şekilde bilgisayarın kablolarını çıkartıp takamazlar.
 • Laboratuvarlarda aynı bilgisayarı başkalarının da kullandığını göz önünde bulundurarak, başkalarına ait dosya ya da klasörlere müdahalede bulunamazlar.
 • Laboratuvarların genel düzeninden öğrenciler sorumludur. Ders bitiminde öğrenciler sandalyeleri masanın içerisine yerleştirir, bilgisayarlar düzgün şekilde kapatır ve masa düzenli bırakılır.
 • Bilgisayara zarar verecek yabancı disket, flash disc ve CD-ROM kullanılmaz.
 • Öğretmenin izin vermediği sitelere girilmez.
 • Bilgisayar birimlerine ıslak elle dokunulmaz.
 • Öğretmenler söylemedikçe bilgisayar kesinlikle açılmaz ve kapatılmaz.

     
Müzik Atölyesi:

 • Müzik odasına Müzik Öğretmeninin izni olmadan girilmez.
 • Müzik aletleri izinsiz kullanılmaz.
 • Müzik odasındaki eşyalar temiz ve özenli kullanılır.
 • Evden getirilen müzik enstrümanları 1. ders saatinden önce Müzik Bölümüne teslim edilir, son ders saatinden sonra alınır.
 • Müzik aletleri izinsiz olarak oda dışına çıkarılmaz.
 • Elektronik Piyano ve orglar kullanım haricinde açık tutulmamalıdır.
 • Müzik aletleri özenli kullanılmalı tellerine, akortlarına, tuşlarına zarar verilmemelidir.


Görsel Sanatlar - Teknoloji ve Tasarım Atölyeleri:

 • Görsel Sanatlar Atölyesine Resim Öğretmenlerinin izni olmadan girilmez.
 • Öğrenci çalıştığı yeri temiz ve düzenli kullanır.
 • Araç-gereçleri ve Okul eşyalarını dikkatli kullanır.
 • Başkalarını rahatsız etmeden çalışmaya özen gösterir.
 • Atölyeden çıkarken masasını temiz bırakır.
 • Atölyelerdeki malzemeleri izinsiz kullanmaz.
 • Atölyeden araç ve gereçler izinsiz olarak dışarı çıkarılamaz.

Öğrenci Sınıf Dolapları

 • Dersliklerdeki bireysel dolapların dağlımı sınıf öğretmenleri tarafından yapılır.
 • Öğrenciler kendilerine tahsis edilen dolapları temiz ve düzenli tutarlar. Bu dolapları Okul ile ilgili kitap, defter ve ders malzemelerini saklamak amacı ile kullanırlar.
 • Bireysel dolaplara giyim ve spor eşyası ile Okul tarafından yasaklanan eşya ve benzeri şeyler konulamaz.
 • Kilit ve anahtarların kaybolma durumunda sorumluluk öğrencilere aittir.
 • Öğrenciler dolaplarını kilitli tutmakla yükümlüdürler. Açık dolapların güvenliğinden Okul idaresi sorumlu değildir.
 • Öğrenci kendisine tahsis edilmemiş ve kilitsiz olan dolaplara eşyasını koyamaz. Bu tür dolaplarda bulunan eşyalar Okul yönetimi tarafından alınır.
 • Dolapların kullanımı ve içindeki eşyalardan, dolap sahibi öğrenciler sorumludur.
 • Okul Yönetimi herhangi bir zamanda dolapların denetimini yapabilir ve gerektiğinde dolabı geri alabilir.

Kayıp Eşya / Bulunan Eşya:

 • Okulda unutulmuş veya bırakılmış olan eşyalar bulan kişi tarafından ilgili Müdür Yardımcısına teslim edilir. Müdür Yardımcısı kaybolan eşya ile ilgili ön araştırma yapar.
 • Kaybolan eşyanın sahibinin bulunamaması halinde eşya “Kayıp Eşya Odası” na gönderilir. Kayıp Eşya Odası’ndaki eşyalar eğitim dönemi sonuna kadar muhafaza edilir.

Gün İçinde Okuldan Erken Ayrılma:

 • Öğrenciler Okulda bulundukları sırada sağlık nedenlerinden dolayı erken ayrılmaları gerektiğinde, öğrenci velisi ilgili Müdür Yardımcısı tarafından bilgilendirilir. Öğrenci, velinin isteğine ve durumun aciliyetine bağlı olarak belirlenen yere kendi olanaklarıyla veya okulun olanaklarıyla gönderilir.
 • Durum ilgili öğretmenlere bildirilir. Öğrencinin o gün sorumlu olduğu bir sınav veya ödev teslimi varsa,  telafisi ilgili Müdür Yardımcısı denetiminde öğretmenler tarafından belirlenecek bir tarihte yapılır.
 • Ani sağlık sorunu dışında okuldan erken ayrılması gereken öğrencinin velisi bir dilekçe yazar ve öğrenci dilekçeyi aynı gün sabahı ilgili Müdür Yardımcısına teslim eder. İstek Müdür Yardımcısı tarafından uygun görüldüğünde öğrencinin Okuldan çıkmasına izin verilir, öğrenciye 2 nüsha halinde “İzin Kâğıdı” verilir. Aksi halde, veliye ve öğrenciye gerekçesi ile birlikte bildirilir,
 • Öğrenci “İzin Kâğıdının” bir tanesini yoklama defterine koyar, diğerini de kapı güvenliğine bırakır.
 • Öğrenci Okul servis araçlarını kullanıyorsa, ilgili Müdür Yardımcısı durumu servis şirketine bildirir.

Devamsızlık ve Geç Kalma:

 • Öğrencilerin velileri öğrencilerin Okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. 

Derse Devamsızlık: Herhangi bir özür bildirmeden okula gelmeyen öğrencinin velisi rehberlik birimi tarafından aranır ve mesajla bilgilendirme yapılır. O gün okula gelmeyen öğrenci “tam gün özürsüz devamsız” şeklinde E-Okul sistemine işlenir.

Özürlü Devamsızlık: Okula devam ederken, önemli nedenlerle kendilerine izin verilen, tedavi veya ameliyatı gerektiren bir hastalıktan dolayı Okula özürlü olarak devam edemeyen öğrencilerin özürlerinin bitiminde Okula devamları sağlanır.

 • Velisinin yazılı izni ile yurt içi ve yurt dışı sanatsal, sosyal, sportif, kültürel ve benzeri etkinlikler ile yarışmalara katılacak öğrenciler hazırlık çalışmaları ve etkinliklerin devamı süresince izinli sayılır. Bu durumdaki öğrencilerin yetiştirilmesi için veli, öğretmen, Okul PDR servisi ve Okul yönetiminin iş birliği ile gerekli önlemler alınır.

Geç Kalma: Derse ilk 15 dk. geç kalan öğrenci, ilgili Müdür Yardımcısına gider ve  “Derse Kabul Kâğıdı” alarak sınıfına gider. Bu kâğıdı alan öğrencinin numarasının yanına “Yoklama Fişinde”, ders öğretmeni tarafından G  (geç) yazılır ve bu kâğıt “Yoklama Fişine” iliştirilir. 15 dakikadan sonra gelen öğrenci ilgili Müdür Yardımcısına gider ve öğrenci okul kütüphanesine giderek sessizce kitap okuması sağlanır. Müdür Yardımcısından Derse Kabul Kâğıdı alarak sınıfına gitmeyen öğrenci yok yazılır ve “yarım gün özürsüz devamsız” işlemi yapılır.

Özürlü Geç Kalma: Öğrencinin; Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı, rehberlik öğretmeni, yurtiçi-yurtdışı danışmanlıklar ve revirde bulunması nedeni ile geç kaldığı durumlardır. İlgili birimlerden alınan ayrılışı saatini gösterir yazılı/sözlü bilgiye göre Müdür Yardımcısının vereceği geç kâğıdı ile dersliğe dönülür.


Kıyafet Kuralları:

 • Öğrenciler Okulun belirlenmiş kıyafetini giymek zorundadırlar.
 • Kolye, yüzük, küpe, bilezik vb. aksesuar takmak, kumaş veya deri yelek, Okul kıyafetinde öngörülen dışında hırka ve kazak vb. giyilmesi yasaktır.
 • Hiçbir şekilde yüksek tabanlı, topuklu ayakkabı ve sandalet giyilmemelidir.
 • Kız öğrenciler makyaj yapamaz, saçlarını boyatamaz ve oje kullanamazlar.
 • Öğrenciler beden eğitimi derslerine Okul spor kıyafeti ile katılırlar.
 • Beden eğitimi derslerinin veya spor karşılaşmalarının bitiminde spor kıyafeti spor salonunda çıkarılır, derslere Okul kıyafeti ile girilir.
 • Öğrencinin geçici bir mazereti olmadığı sürece okula cep telefonu getirilmemeli, getirildiği zaman ilgili müdür yardımcısına teslim edilmelidir. Teslim etmeyen öğrencinin telefonu alınır ve dönem sonunda ailesine teslim edilir.


Okula Getirilmesi Yasak Olan Eşya ve Maddeler:

 • Belirtilen alet, eşya ve maddelerin okula getirilmesi kesinlikle yasaktır: Çakı, bıçak gibi organlara zarar verici, kesici, yaralayıcı, öldürücü aletler; kibrit, çakmak, koku bombası vb. yanıcı, patlayıcı maddeler; maddi değeri yüksek olan eşyalar.

Öğrenci Ziyareti:

 • Öğrenci yasal velisi dışında, öğrenci yakınlarının (arkadaş, akraba, öğrenci velayetine sahip olmayan anne-baba, v.b.) öğrencileri ziyareti yasaktır. Zorunlu durumlarda öğrenci yasal velisi ilgili Müdür Yardımcısına yazılı bildirimde bulunur. Müdür Yardımcısının onayı ve denetimi ile ziyaret gerçekleştirilir. Ziyaretçi Okul giriş kapısında kimliğini bırakıp, ziyaretçi kartı alarak Okula girer.
 • Ders dışı etkinlikler ve özel günlerde ( tiyatro gösterisi, diploma töreni, müzik-spor gösterileri, v.b.), öğrenci yakınları öğrenci yasal velisi sorumluluğunda, onlarla birlikte Okula giriş yapabilirler.

Bilgikent Okulları’nda eğitim yaklaşımı, öğrencilerin özgün düşünme ve akılcı karar verme becerilerini geliştirmeye yöneliktir.

BİZ SİZİ ARAYALIM

BİZ SİZİ ARAYALIM

Lütfen formu doldurun. Yetkili personelimiz en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.