Bilgikent Çocuk Akademisi

SAYFAYI
YAZDIR

İlkokula Hazırlık Çalışmaları

İlkokul Sınıf Öğretmeni eşliğinde ‘ İlkokula Hazırlık Çalışmaları’, iki seviye arasında bütünlüğü ve adaptasyonu sağlamak üzere özel olarak hazırlanan bir programdır.

Program içeriğinde “Okuma Yazmaya Hazırlık” çalışmaları kapsamında; öğrencilerin el - göz koordinasyonlarını geliştirmek için farklı zeminlerde çizgi üzerinden parmakla gitme, bedenini kullanarak çizgi oluşturma çalışmaları, doğru kalem tutma becerilerini geliştirecek ve ödev yapma alışkanlığı kazandıracak çalışmalar ve ses farkındalığını artırma çalışmaları yer alır.

Ayrıca, ikinci yarıyılda öğrencilerin ilkokula geçiş sürecini kolaylaştıracak ortak çalışmalara, ortak alan kullanımına, kampüsü tanıma amaçlı gezilere programda bolca yer verilir.

Akıl Oyunları

Oynamasını bilmeyen bir çocuk, hiçbir zaman düşünmesini öğrenmeyecek olan bir büyüktür.

Akıl Oyunları, çocukların eğlenirken zekasını geliştirmelerini, zihinlerini açmalarını ve yeni bir şeyler öğrenmelerini sağlar. Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, yeni yeteneklerde de kazanırlar.

Çabuk ve kalıcı öğrenmede geleceğin eğitim metodu olarak gösterilen “Akıl Oyunları” çocuklara; çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazanırlar.

Çift Yabancı Dil

Yabancı dil öğreniminde 6 yaşına kadar çocukların beynindeki nörofizyolojik mekanizma çok faaldir ve dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir.

İngilizce ve Almanca eğitim verilen çift yabancı dil programımızda öğrencilerimiz İngilizce ve Almanca derslerinde, bir hayat boyu sürecek yabancı dil edinme becerilerinin temellerini atarlar.

Çift yabancı dil programımız ile öğrencilerimizin farklı kültürleri tanımalarına olanak sağlamak, proje, şarkı, oyun çalışmalarla öğrendikleri ile ilgili interaktif öğrenme yöntemleri ile bir dilin tüm spesifik alanlarında beceri ve bilgi kazanmaları sağlanır.

Yaratıcı Drama

Canlandırma ve somutlaştırma becerisi ile birlikte içlerindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz.

Drama çalışmalarımızda; oyun kurgulama ve duygularını yaşayabilme, başka bir kimliğe bürünebilme, kendini ifade edebilme becerileri hedeflenmektedir.

Konuları pekiştirici şarkılar dinleyerek ve eşlik ederek, müzikli dramatizasyonlar yapılır, müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynanır.

Çocukların yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarıcı, öz güvenlerini pekiştirici, jest, ses, mimik ile ifade edebilecekleri, çeşitli roller oynayarak sosyal simülasyonları da gerçekleştirebilecekleri çalışmalar yaptırılmaktadır.

Görsel Sanatlar

Amacımız ‘öğrencilerimizin birer sanat izleyicisi olarak yetişmelerini sağlamaktır.’

Görsel Sanatlar derslerimiz ile temel sanat eğitimi, öğrencinin yetenek ve yaş grubuna uygun olarak kazandırılır.

Öğrencilerimize uygulamada çok yönlü bir bakış açısı kazandırmak, küçük yaşlardan itibaren sanatı sevdirebilmek, öğrencilerimizin doğayı ve sanatı anlamalarını sağlamaktır.

Ders içeriğimiz, dünya sanat tarihinden sanatçı örnekleri, resim teknikleri, ebru, baskı teknikleri, faklı boyama teknikleri, kolaj teknikleri ile zenginleştirilmiştir.

Beden Eğitimi

Öğrencilerimiz, okulumuz bünyesinde bulunan Kapalı Yüzme Havuzu, Kapalı Spor Salonu ve Açık Spor Alanlarıyla; sportif alanlarda temel eğitimlerini dünya standartlarına taşıyacaklardır.

Keyif aldıkları etkinlik ve oyunlarla spor kazanımlarını gerçekleştirecek temel becerileri, nefes egzersizleri, nesne tanıma ve kontrol, koşma, atlama, tırmanma, atma-tutmanın yanı sıra sporun sağlığımıza yararları ile ilgili farkındalık kazanacaklar.

Bilişim Teknolojileri

Öğrencilerimiz için özel olarak tasarlanmış Bilişim Teknolojileri sınıfımızda amacımız; öğrencilerimizin bilgisayar kullanmalarını sevmelerini, teknoloji ile barışık olmalarını sağlayıp öğrenme sürecini eğlenceli hale getiren etkinliklerle bilgisayarın bir oyun aracı değil, problem çözme ve bilgiye ulaşma aracı olarak görmelerini hedefliyoruz.

Müzik ve Orff

Amacımız, öğrencilerimizin müzik yoluyla kendilerini ifade etme becerilerine yardımcı olmak, müziğe dair yetenek ve becerilerini geliştirmeleri için uygun ortam sağlamaktır.

Müzik, dil, dans ve hareketlerin birlikteliğini temel alan “Orff Metodu"nun uygulandığı diğer etkinliklerde, çağın müzikal zenginliğini öğrencilere aktaracak çeşitli tür ve stillerin tanıtıldığı uygulamalar da yer almaktadır.

Orff aletleri, piyano ve diğer birçok müzik aletinin yer aldığı müzik atölyemizde uygulanan müzik etkinlikleri ile öğrencilere müzik bilgi ve sevgisini kazandırmayı, gerçekleştirilen ritim grubu ve koro çalışmaları ile aidiyet duygusunu geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Bilgikent Okulları’nda eğitim yaklaşımı, öğrencilerin özgün düşünme ve akılcı karar verme becerilerini geliştirmeye yöneliktir.

BİZ SİZİ ARAYALIM

BİZ SİZİ ARAYALIM

Lütfen formu doldurun. Yetkili personelimiz en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.